Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů

Správcem a stěžejním zpracovatelem osobních údajů návštěvníků webu www.snizenicholesterolu.cz je Stanislav Puffler, DiS. (IČO: 66673879 – dále jen „správce“), živnostník se sídlem Komenského 696/8, 435 11 Lom. Neváhejte se zeptat na vše, co souvisí s ochranou Vašich osobních údajů. Telefonicky na čísle 773 565 747 nebo emailem na adrese prirodni@snizenicholesterolu.cz.

Zdroje osobních údajů

Správce prakticky až na výjimky nezpracovává žádné osobní údaje. Data webové analytiky v rámci Google Analytics jsou plně anonymizované a oproštěné od záznamu IP adres. Kromě analytiky Google jsou používány ještě další analytické nástroje, které provozovateli webu pomáhají zlepšovat samotný web.

V rámci marketingu je pak využíván emailing, kde jsou zpracovávány údaje kontaktních emailových adres zájemců o informace z oblasti zdravého životního stylu s cílem snížení hladiny celkového a LDL cholesterolu. Zbytek už je svobodná vůle návštěvníků webu – mohou zavolat nebo napsat a jejich údaje budou vždy zpracované pouze provozovatelem webu.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

  • kontaktní email v případě přímé komunikace
  • telefonní číslo v případě přímo komunikace
  • IP adresa u logů webového serveru
  • cookies třetích stran (analytické nástroje)

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje nejsou jakkoliv přímo zpracovávány ani prvoplánově uchovávány. K osobním údajům se provozovatel webu dostane výhradně v případě přímé komunikace s někým, kdo jej na základě své svobodné vůle kontaktuje a to buď prostřednictvím emailu, na sociálních sítích nebo telefonicky. Veškerá takto získaná data jsou použita výhradně na odpověď. Emaily registrované k odběru newsletteru jsou zpracovávané pouze v rámci rozesílky novinek.

Způsob ochrany osobních údajů

Webový server provozovatele je hostován na bezpečném úložišti hostingové společnosti savana.cz s.r.o., která je rovněž případným zpracovatelem osobních údajů ve smyslu jejich dočasného uchování v rámci technického zázemí.

Webový server je zabezpečen protokolem HTTPS a šifrovánou komunikací, kterou nelze po cestě odchytit a rozšifrovat. K emailům je přistupováno obdobně – tedy šifrovaně až po úspěšné autentifikaci.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje získané v rámci osobní komunikace (telefonicky/emailem) jsou bezprostředně po ukončení každé jednotlivé komunikace ihned smazané.

Data webové analytiky v nástroji Google Analytics jsou uchovány po dobu max. 38 měsíců od doby jejich pořízení.