Hodnoty cholesterolu z krevních testů

Vyšší hladina cholesterolu v krvi je spojována s ohrožením lidského zdraví některým ze srdečních onemocnění. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o infarktu a mozkové příhodě. Alespoň takto to vidí konvenční medicína a ačkoliv i ta už přiznává, že jsou i další a možná mnohem významnější faktory, které ovlivňují dispozice pro kardiovaskulární nemoci.

Obecně se tak doporučuje preventivně sledovat a pravidelně měřit hodnoty cholesterolu. U zdravých lidí v jejichž rodinách nejsou zvýšené výskyty kardiovaskulárních onemocnění může jít o kontroly v řádu pěti nebo deseti let. U lidí s vyšším rizikem srdečního onemocnění mohou být kontroly častější.

Celkový cholesterol

Jednou z hlavních hodnot je hladina celkového cholesterolu v krevním séru. Ta by měla být podle aktuálních tabulek pod 5,0 mmol/l. Zajímavé je, že ještě před pár lety to bylo 5,2 mmol/l a tehdy byla obecně platná následující tabulka.

bezpečná hodnota zvýšené riziko vysoké riziko
3,9 – 5,2 mmol/l 5,2 – 6,2 mmol/l nad 6,2 mmol/l

Je podle mne důležité poznamenat, že dle jedné z největších a nejlépe zdokumentovaných studií o cholesterolu provedené profesorem Brissonem (Framingham Study), byla u lidí se srdečním onemocněním i bez něj zaznamenáná velmi široká škála hladiny celkového cholesterolu a to zhruba od 2,8 až do 8,8. Podobně široká škála hodnot celkového cholesterolu je po několik dekád zaznamenávána u naprosto zdravých lidí.

Rozhodně bych tímto nechtěl podrážet jakkoliv bagatelizovat celý problém a samotnou cholesterolovou teorii. Cholesterolová problematika je velmi složitá a ani já sám v této chvíli nemohu s jistotou říci, kde je pravda. Většinou však bývá někde na půl cesty. Což vnímám tak, že není dobré tuto teorii zcela ignorovat, ale ani se přehnaně a hlavně nějaký extrémním způsobem snažit snižovat hladinu cholesterolu na úkor ostatních ukazatelů celostního zdraví.

Špatný cholesterol

Špatný nebo také někdy zlý cholesterol je označení pro LDL cholesterol, který přenáší cholesterol do tkání a jater. Pokud je zvýšená hladina celkového cholesterolu a LDL cholesterolu lékaři zbystří, jelikož to může znamenat zvýšené riziko srdečních a cevních nemocí. Tato konstelace totiž může způsobit v případě skutečného nadbytku usazování cholesterolu na stěnách tepen a tím snižovat jejich průměr / průchodnost, což je odborně nazýváno ateroskleróza. Následně pak může hrozit ucpání tepen krevní sraženinou (trombóza) a to může vést k embolii, infarktu či mozkové příhodě.

U zdravého človaka lze obě tyto hodnoty (jak celkový, tak LDL cholesterol) snížit pohybem a úpravou jídelníčku. Aktuálně bezpečná hranice je kolem 3,4 mmol na litr krevního séra.

bezpečná hodnota zvýšené riziko vysoké riziko
do 3,4 mmol/l 3,4 – 4,1 mmol/l nad 4,1 mmol/l

Hodný cholesterol

Hodný nebo dobrý cholesterol je lidově řečeno HDL cholesterol, což je lipoprotein o vysoké hustotě, který přenáší nadbytečný cholesterol z tkání zpět do jater. Tam je následně přeměněn na žlučové kyseliny nebo vyloučen žlučí. Hodný cholesterol snižuje rizika kardiovaskulárních onemocnění tím, že eliminuje riziko trombózy – ucpávání tepen. V celkovém pohledu na zdraví člověka tak hraje dosti zásadní roli.

Pokud je hladina HDL cholesterolu dostatečně vysoká – někde nad 1 mmol na litr krevního séra – tak by měla být rizika srdečních a cévních onemocnění výrazně nižší než kdyby byly vysoké hodnoty celkového a LDL cholesterolu a přitom bylo málo HDL cholesterolu.

bezpečná hodnota zvýšené riziko
0,9 – 1,2 mmol/l pod 0,9 mmol/l

Triglyceridy

Mezi triglyceridy patří veškeré ostatní necholesterolové formy tuků v těle, které jsou zdrojem energie a přirozeného metabolismu člověka. Bohužel i ty umí tělo kromě zdroje energie ukládat do tukových buněk, čímž se opět zvyšují zdravotní rizika. I hladinu triglyceridů v těle však lze velmi dobře ovlivnit zdravou výváženou stravou a pohybem. Pokud je navíc v pořádku hladinu triglyceridů a HDL cholesterolu, netřeba přikládat až takovou závažnost mírně vyšší hladině LDL a celkového cholesterolu – to už je ovšem můj osobní názor reflektující celou cholesterolovou teorii z mnoha různých stran.

bezpečná hodnota zvýšené riziko
do 1,95 mmol/l 1,95 – 4 mmol/l